Tarief

Gehanteerde tarieven (2022):

Kennismakingsgesprek gratis ± 20 minuten
Intake € 70,00 ± 60 minuten
Sessie/oudergesprek € 70,00 ± 60 minuten
Huis/schoolbezoek € 70,00 per uur
Geen BTW    

 

Oplossingsgerichte therapie gaat uit van een korte begeleidingsduur.


Vergoeding voor curatieve therapie door Zorgverzekeraars geschied vanuit het aanvullende pakket complementaire zorg, omdat ik aangesloten ben bij NFG-VPMW en RBCZ. Daar de voorwaarden per verzekeraar en polis verschillen, raad ik u aan zelf navraag doen.

 

Klik hier voor het overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar per 1 januari 2022

 

 

 

© 2023 Kindertherapie Twente. Paulien Lugies.